Sporu Bırakma Sonrası Yaşamın Planlanması ve Sosyal Yaşama Uyum

Sporu Bırakma Sonrası Dikkat Edilmesi ve Yapılması Gerekenler


Profesyonel sporcular aktif spor yaşamlarını sonlandırdıktan sonra bir dizi fiziksel ve psikolojik problemler yaşayabilirler. Bunun temel nedenleri şöyle sıralanabilir:

• Yüksek yüklü antrenmanları bırakıp daha durağan bir yaşama geçmekten dolayı meydana gelen fizyolojik değişiklikler,

• Temel beslenme biçimlerinde meydana gelen değişiklikler,

• Profesyonel sporun en temel ögelerinden biri olan yarışma ortamından uzak kalmak,

• Başarı elde etme duygusunun ortadan kalkmasıyla yaşanan psikolojik sıkıntılar,

• Yüksek yoğunluklu antrenmanları bırakmaktan kaynaklı fiziksel yapıdaki olumsuz değişiklikler.

Bu unsurlar, sporcuların aktif spor yaşamını bıraktıktan sonra karşılaşmaları muhtemel problemlerden bazılarıdır. Bu açıdan bakıldığında sporcu aktif spor yaşamını devam ettirirken aktif sporu bırakacağı döneme yönelik plan ve programlar yapmalı, bu süreci yönetilebilir hale getirmek için hazırlanmalıdır.

Çoğu sporcu için spor başarısı, yaşamda sadece kişisel kimliğini geliştirdiğinde ortaya çıkar. Aralıksız devam eden bir eğitim ve rekabet programı, bir sporcunun profesyonel sporu bıraktıktan sonra karşılaşacağı olumlu ve olumsuz durumlar için önemli rol oynar. Sporcuların sporcu kimliklerine duydukları aşırı güven, sporu bıraktıktan sonra hayatlarında tatmin edici bir anlam ve değer duygusu bulmakta olağanüstü bir kayıp ve zorluk hissine maruz kalmalarına yol açar. Sporcuların birden fazla kimlik geliştirebilmelerini sağlama sorumluluğu sporcuların kariyerleri ile başlamalı ve kariyerleri boyunca sonuna kadar taşınmalıdır. Çünkü bu, onların iş-yaşam uyumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için sürekli bir eğitim sürecidir.

Sporcuların aktif spor hayatları boyunca aktif sporu bırakacağı dönem için planlar yapılmalıdır. Sporcu hangi spor dalı ile ilgileniyor ise, o spor dalı ile ilgili teknik ve bilimsel yönden gerekli donanım sporculuk hayatı sürerken verilmeye başlanmalıdır. Sporun antrenörlük dışında yöneticilik, menajerlik, akademisyenlik, teknik uzmanlık, eğitmen eğiticiliği, spor medyası iş alanları da mevcuttur. Bu alanlar için sporcu aktif spor yaşamı sırasında gerekli bilgi ve donanıma sahip olmak adına hazırlanır ise aktif sporu bıraktıktan sonra yeni iş planları yapması kolaylaşacaktır.

Profesyonel sporcular, yaptıkları spor dalına göre değişmekle beraber günde yaklaşık 4-5 saat antrenman yaparlar. Ayrıca kendi spor dallarına özgü bir maç periyotları vardır. Bu durumlar beraberinde fiziksel ve psikolojik bazı problemleri getirir.

Aktif spor yaşamını bıraktıktan sonra özellikle yaşanması muhtemel fiziksel problemleri (aşırı yağlanma, eklem problemleri, sedanter yaşamdan kaynaklı kardiyovasküler sistem problemleri, beslenme problemleri vb.) engellemek adına bu süreçte rekreasyonel düzeyde antrenman yapmaya devam etmelidirler. Bu durum aynı zamanda olası psikolojik problemlerin de oluşmasını engelleyecektir. Sporcuların aktif sporculuk hayatları düşünüldüğünde, örneğin son yirmi yıldır günde 4-5 saat antrenman yapan, düzenli bir maç temposu olan bir sporcunun egzersizi aniden bırakmasının o kişi için fiziksel ve psikolojik problemler yaratacağı açıktır. Bu durum doğru yönetilirse, sporcu belirtilen problemleri yaşamadan aktif sporu bırakıp yeni hayatını daha sağlıklı planlayabilecektir.Yorum Gönder

Daha yeniDaha eski